Js36 Státy světa dle vyspělosti III

https://e29e80e5-a-09424f46-s-sites.googlegroups.com/a/gnj.cz/zemepis/urbanni-geografie/logoEU.png?attachauth=ANoY7cqukrQyXJBBEyZOAumgfghE0w51kZY7LD_LxHjoALb364estu4YEz1htnmavUV0wawc7sR22G3S5rlJ6blqOZtF6jQVUqRQBC6I_8E0qD88VpVrCP-zvMZpS8Q3gtkmlfmaq-zXjmMdyNk38mvgnhx9Wkjyr0Y6J9F-YUAcgPQHmSAbjyMwxCx2b8x9GpGCow_LT2KIfMAu2c3WLZX_K-n9gC2kVw%3D%3D&attredirects=0

V kapitole Státy světa dle vyspělosti II jsme se zabývali indikátory vyspělosti státu. V dnešní době preferované jsou indikátory složené, které se nezaměřují jen na ekonomiku státu, ale zohledňují další kritéria, jako úroveň školství, zdravotnictví, nebo životní úrovně na základě parity kupní síly.

Kromě ukazatele HDI se ještě používají další dva složené indikátory:
  • Index lidské chudoby (Human Poverty Index, HPI)
  • Multidimensional Poverty Index (MPI)
Js36 - A. Index lidské chudoby (HPI)

V současnosti se již nechápe chudoba jen jako věc výše příjmu, ale je na ní nazíráno komplexněji. Chudoba má více rozměrů, podobně jako lidský rozvoj. Vícerozměrný pohled na chudobu byl poprvé představen ve Výroční zprávě lidského rozvoje v roce 2009. 

HPI sleduje stejné věci jako HDI,
  • zdravotní péči a délku života
  • vzdělání
  • životní úroveň,
avšak z opačného úhlu pohledu, tz. z jejich nedostatku (např. kolik % obyvatel se nedožije 40 let věku, kolik % obyvatel je negramotných, kolik % obyvatel nemá přístup k pitné vodě atd.).

Index se počítá zvlášť pro chudé a bohaté země. Chudoba je totiž velmi relativní pojem. Člověk chudý optikou západního světa by v subsaharské oblasti byl považován za bohatého.

Podobně jako HDI index dosahuje hodnot 0 - 1. Čím se hodnota blíží 1, tím je problém chudoby větší. 

HPI index je od roku 2010 doplněn ještě výstižnějším indexem, zvaným Vícenásobný index chudoby (MPI).

Js36 - B. Vícenásobný index chudoby (MPI)

Tento nový ukazatel chudoby byl zaveden v roce 2010 a za jeho strukturou stojí odborníci Oxfordské univerzity. 

MPI index je složen z 10 ukazatelů:

Obrázek č. 1 - Složení indikátorů MPI Indexu
https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/staty-sveta-dle-vyspelosti-iii/Screenshot%202013-12-22%20at%2017.08.51.png

Do podílu chudých patří ty domácnosti, která strádají alespoň ve 30 % daných indikátorů

Podrobná data o chudobě zjištěné MPI indexem naleznete na webu UNDP.

https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/staty-sveta-dle-vyspelosti-iii/otaznik2.gif

Které země dopadly v roce 2012 nejhůře? Ty z oblasti Subsaharské Afriky (vyšší hodnota = vyšší chudoba). Zdůvodní proč.


Obrázek č. 2 - Nejchudší země dle MPI indexu v roce 2012
https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/staty-sveta-dle-vyspelosti-iii/Screenshot%202013-12-22%20at%2017.00.30.png
Zdroj: https://data.undp.org/dataset/Table-5-Multidimensional-Poverty-Index/7p2z-5b33

Vizualizované výsledky MPI jsou k dispozici na webu Oxfordské univerzity, na který se dostanete kliknutím na následující mapu.

Obrázek č. 3 - MPI index v roce 2013
http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/MPI2013/web/StatPlanet.html
Zdroj: http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/MPI2013/web/StatPlanet.html


Js36 - C. Další ekonomické indexy

Kromě výše popisovaných seriózních indexů existují také další, které se zaměřují na paritu kupní síly (PPP) a běžným občanům stravitelnou formou prezentují např. rozdíly v cenových hladinách různých států.

1. Big Mac Index

Tento index je pravidelně uveřejňován časopisem The Economist již od roku 1986. Zobrazuje ceny Big Macu v různých zemích. Protože se Big Mac prodává skoro ve všech zemích světa, je do srovnání zahrnuta skoro celá planeta. 

Index vychází z parity kupní síly, podle které by identický produkt po přepočtu měnovým kurzem měl stát v různých zemích stejně. Index tak ukazuje výrazné rozdíly v cenových hladinách.

Obrázek č. 4 - The Big Max Index (2012)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Big_Mac_index_50USD_2columns.png
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Big_Mac_index_50USD_2columns.png

2. iPad Index

Dalším populárním indexem je iPad index, který nám ukazuje, kolik hodin musíme pracovat, abychom si mohli koupit iPad

Tabulka č. 1 - iPad Index pro rok 2009
https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/staty-sveta-dle-vyspelosti-iii/Screenshot%202013-12-22%20at%2017.41.16.png
https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/staty-sveta-dle-vyspelosti-iii/Screenshot%202013-12-22%20at%2017.42.06.png

Zdroj: http://www.citymayors.com/economics/usb-ipod-index.html

Z tabulky jsou patrné propastné rozdíly - pokud obyvatel New Yorku s průměrným platem pracuje na jeden iPod 9 hodin, obyvatel Mumbai (Indie) s průměrným indickým platem na stejný přístroj pracuje neuvěřitelných 177 hodin.

3. Starbucks Index

Na identickém principu pracuje Starbucks index, který porovnává ceny Grande Latte v různých velkoměstech světa.

Obrázek č. 5. - Starbucks Index
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2013/02/20130227_WSJ.jpg
Zdroj: http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2013/02/20130227_WSJ.jpg

Js36 - D. Aktuální zdroje ekonomických informací

Ekonomické ukazatele se neustále mění a proto je žádoucí vycházet z ověřených a pravidelně aktualizovaných zdrojů. Za klíčové zdroje ekonomických informací můžeme považovat následující weby:

1. Google Public Data Explorer (https://www.google.com/publicdata/directory)

Tento web je agregátorem údajů z celé řady zdrojů - Světová banka, Eurostat a Český statistický úřad. Velkou výhodou je možnost vizualizace a porovnání údajů, včetně možnosti zobrazit dynamickou časovou osu. 

Data v interaktivní podobě můžeme také vkládat do vlastních online webů či dokumentu, jak vidíte na obrázku č. 6.

Obrázek č. 6 - Ukázka interaktivního výstupu aplikace Public Data Explorer

Obrázek č. 7 - Interaktivní časová osa

2. Wikipedia

Pravidelně aktualizované jsou také údaje v anglické mutaci Wikipedie. Jedná se o následující ekonomické ukazatele:Stránky CIA jsou velmi bohatým zdrojem informací nejen o ekonomice daného státu, ale také o poskytují ucelený přehled o politice, kultuře a historii země.

4. WolframAlpha

Jedná se o tzv. sémantický vyhledávač, který nám na dotaz zobrazí výsledky (odpovědi) a ne odkazy, jako tradiční vyhledávače. Z pohledu ekonomických ukazatelů tak můžeme dostat velmi rychle relevantní a vizualizované informace.

Dotazy se musí podávat v angličtině a bez zbytečných slov, ideálně heslovitě. Příklady dotazů na ekonomické údaje:
  • GDP per capita EU
Obrázek č. 8 - Ukázka části výstupu vyhledávače WolframAplha
https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/staty-sveta-dle-vyspelosti-iii/Screenshot%202013-12-30%20at%2010.11.09.png
Zdoj: http://www.wolframalpha.com/input/?i=gdp+per+capita+eu
  • Unemployment rate OECD
Tento dotaz nám ukáže detailní údaje o nezaměstnaných v zemích OECD. Na obrázku č. 9 vidíme malou část ze zobrazených údajů, která ukazuje míru nezaměstnanosti na základě dosaženého vzdělání.

Obrzek č. 9. Ukázku tabulkového výstupu vyhledávače WolframAplha
https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/staty-sveta-dle-vyspelosti-iii/Screenshot%202013-12-30%20at%2010.14.17.png?attredirects=0
Zdroj: 
http://www.wolframalpha.com/input/?i=unemployment+rate+oecd

 
Js36 - E. Česko-anglický slovníček

https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/staty-sveta-dle-vyspelosti-iii/Screenshot%202013-12-30%20at%2010.24.55.png?attredirects=0

Aktualizováno dne 22. 12. 2013
Comments