Js56 - Dopravní průmysl ČR II

https://e29e80e5-a-09424f46-s-sites.googlegroups.com/a/gnj.cz/zemepis/geografie-mesta-ii/logoEU.png?attachauth=ANoY7cqgLyIB0UPFFDcTXeNg_--Yx6-q4qWvzj6dLmePcv_krarvTHKxaycwXIIUrU6OiRR5XqpOFRvJhJoel870ojpdF2lnrToqkFDKAYz1klurKB96Aeg5BwJQqNKZMVe7Px2eHDM8ZWzEXm3_B_Dz0awNeXML_QcZ9CO5BAUB9VqcyJsiaj678IbtCovkxxrXlFHJF0o4fdu_660uR4dQGDWBoEnriQ%3D%3D&attredirects=0

V minulé části jsem se zabývali prvním blokem firem, vyrábějících na území České republiky osobní a nákladní vozy a také autobusy. Tato část bude věnována kolejovým vozidlům, letadlům, motorkám a trolejbusům.

Js56 - A. Kolejová vozidla

Tramvaje

Tato nedílná součást městské dopravy má historii sahající do počátků 19. století, kdy začaly být vyráběny první tramvaje (nejdříve koněspřežné, následně poháněné párou a nakonec elektrickou energií). 

Obrázek č. 1 - "Koňka"

První české tramvaje vyrobila firma Františka Ringhoffera v roce 1876 pro pražskou koňku. Po roce 1945 byly RInghofferovy závody znárodněny přejmenovány na "Vágonka Tatra Smíchov". Později se staly součástí koncernu ČKD (Českomoravská-Kolben-Daněk) a tramvaje z jejich produkce nesly název Tatra. ČKD se stala největším světovým výrobcem tramvají a v 80. letech 1/3 tramvají na světě byla vyrobena v ČKD. Více informací o poutavé historii této firmy a také o jejím smutném konci naleznete zde.

V současnosti na českém trhu působí následující výrobci tramvají:

  • Škoda Transportation a.s.
Jedná se o plzeňskou firmu, která vyrábí tramvaje převážně pro český trh. Daří se jí také exportovat do zahraničí, takže se s tramvajemi tohoto výrobce můžeme setkat také v Lotyšsku, Maďarsku nebo Turecku.

  • Inekon Group
Jedná se společnost založenou firmou Inekon a Dopravním podnikem Ostrava. Tramvaje tohoto výrobce se vyrábějí v Ostravě a jsou velmi úspěšné na zahraničních trzích. Tramvaje tohoto výrobce jezdí např. ve Washingtonu nebo Seattlu.

Obrázek č. 2 - Tramvaj firmy Inekon v Seattlu

Lokomotivy a vagony

Nejvýznamnějším výrobcem lokomotiv a vagonů v ČR je plzeňská Škoda Transportation a.s., která vyrábí jako dieselové, tak elektrické lokomotivy. Mimochodem, logo firmy je jednou z nejcennějších českých značek a jeho hodnota se odhaduje na několik miliard korun.

Obrázek č. 3. - Logo firmy Škoda

Hlavní část loga tvoří okřídlený šíp. Symbolizuje rychlost, jeho křídla pokrok a volnost. Oko v křídle poukazuje na přesnost výroby a vnímavost k okolí. Kruh, ve kterém je šíp umístěn, je symbolem jednoty, úplnosti, světa a harmonie.

Js56 - B. Výroba letadel

Aero Vodochody je firma sídlící u Prahy, která se zabývá výrobou vlastních letadel a také dílů pro letadla jiných firem. Hlavním partnerem firmy je nyní americká společnost Sikorsky Aircraft, pro kterou vyrábí díly pro vrtulníky.  Z vlastních letadel je nejvýznamnější podzvukový cvičný bitevník L-39 Albatros, který ve svých armádách využívá celá řada zemí

Obrázek č. 4 - L39 Albatros afghánské armády

Let Kunovice, tradiční český výrobce letadel, se přejmenoval na Letecké závody a.s. a dostal se do vlastnictví ruského investora. Nejznámějšími výrobky byly práškovací letoun s přezdívkou "Čmelák" a hlavně komerční turbovrtulové letadlo pro přepravu osob L410 - Turbolet, který se vyrábí dodnes.

Obrázek č. 5 - L410 Turbolet

Zlín Aircraft, a.s. je moravský výrobce letadel sídlící v Otrokovicích. Firma byla založen v roce 1934 a hlavním investorem byla firma Baťa. Firma je úspěšná, vykazuje zisk. V roce 2012 např. dodala tréninková letadla mexické armádě.

Kompletní seznam všech leteckých výrobců v České republice naleznete na webu Asociace leteckých výrobců.

Js56 - C. Výroba trolejbusů

Výrobu trolejbusů dlouhodobě zajišťoval závod Škoda Ostrov v Karlovarském kraji, který byl v majetku plzeňské Škody, a.s. Pro nerentabilitu výroby byl ostrovský provoz uzavřen a sídlo společnosti a výroba se přesunula do Plzně do areálu Škoda Electric. 

Ostrovské trolejbusy se dodávaly nejen na český trh, ale můžeme se s nimi potkat např. v San Franciscu, kde jich jezdí 250. 

Obrázek č. 6 - České trolejbusy v San Franciscu

Js56 - D. Výroba motorek a lodí

Nejstarší českou fungující firmou zaměřenou na výrobu motorek je Jawa, která sídlí v Týnci nad Sázavou. Hlavními trhy firmy, která vyrobí kolem 1000 motorek za rok, jsou Kuba, Panama a Argentina. 

Obrázek č. 7 - Znak firmy Jawa

Před rokem 1989 bylo Československo známé po celém světě svou výrobou lodí. Velké loděnice byly v Děčíně, Libni nebo Komárně. Exportovaly se lodě pro říční plavbu hlavně do Ruska, české lodě však brázdily všechny významné evropské řeky. Výroba lodí však po roce 1989 doznala velkého útlumu a nyní se v Česku vyrábějí jen malé rekreační lodě.

Js56 - E. Česko-anglický slovníček

https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/js56---dopravni-pruamysl-cr-ii/Screenshot%202014-04-01%20at%2010.46.05.png

Aktualizováno dne 29. 3. 2014
Comments