Js50 - Ropné havárie

https://e29e80e5-a-09424f46-s-sites.googlegroups.com/a/gnj.cz/zemepis/geografie-mesta-ii/logoEU.png?attachauth=ANoY7cpn64SwXF9EVcgIxDnxjS43wBueiND3GCiRalsmPABXEuUESVwNZttc_lWQrtUtojTMRj4z4kC-yOeCxl9KH0q_HP30Ft6qB25DMkWtbGzv3hAAOMweB_ZMZbta6cdAn-AjXmm_wXVMJfXCuG2b3rqKMzPwv_MrtoKzd40LhKEC13d6FbmcmyB2ORLTIFNPT854FXg77j-VJy5EybvjuAp_Ggrjpw%3D%3D&attredirects=0


Závažné ropné havárie představují vždy ekologickou katastrofu s dlouhodobými závažnými následky pro přírodu i lidi. Od roku 1974 bylo na moři zaznamenáno přes 9 000 ropných skvrn způsobených havárií a nehodami. Zajímavé je, že za většinou ropných skvrn nemohou tankery, ale ostatní lodě, kdy ropné nebo olejové skvrny jsou výsledkem úniku provozních kapalin.
Co se týče množství uniklé ropy, zde mají tankery podíl 60 %. Můžeme tedy říci, že úniky ropy z tankerů jsou vzácné, ale pokud k nim dojde, jedná se o obrovské množství.

Jaké jsou tedy největší ropné havárie v dějinách?

Js50 - A. Válka v Zálivu

Válka v Zálivu, známá také jako Operace Pouštní bouře byl vojenský konflikt mezi Irákem a koalicí zemí včele s USA. Cílem bylo osvobodit Kuvajt, který byl obsazen Iráckou armádou. Ta se snažila zpomalit postup koaličních vojsk zapalováním ropných vrtů a také otevřením ropovodů přímo do Perského zálivu.

Vznikla tak největší ropná skvrna v historii, kde se do Perského zálivu dostalo 250 - 336 milionů galonů ropy (1 galon = 3.79 litrů). Rozlohou byla velká jako Havajské ostrovy. Ropná skvrna měla za následek výrazné a trvalé poškození korálových ekosystémů v Perském zálivu, omezení lovišť a dopad na rybářský průmysl a také poškození pobřežních ekosystémů zvláště v Saudské Arábii. Js50 - B. Ropná plošina Ixtoc

Druhou největší ropnou skvrnu způsobila havárie těžební plošiny Ixotc mexické firmy Pemex. V červnu 1979 došlo k poškození ropné plošiny v zálivu Bay of Campeche. Inženýrům trvalo celý rok, než se podařilo únik ropy zastavit. Do moře se dostalo 140 milionů galonů ropy. Na obrázku č. 1 vidíme rozsah zamoření a srovnání s další havárií, která se odehrála rovněž v Mexickém zálivu.

Obrázek č. 1 - Rozsah znečištění po havárii Ixtoc

Více i havárii naleznete na Wikipedii.


Js50 - C. Atlantic Empress

V roce 1979 se za bouřlivého počasí srazily dva supertankery u břehů Trinitadu a Tobaga. Došlo k největšímu úniku ropy z tankeru v dějinách. Do moře se dostalo 84 milionů galonů ropy. Jeden ze supertankerů, Atlantic Empress, začal hořet a následně explodoval. 

Obrázek č. 2 - Supertanker Atlantic Empress
Velkou náhodou se ropná skvrna nedostala k pobřeží a dopady této havárie tak nebyly nijak drastické.

Js50 - D. Exxon Valdez

Exxon Valdez bylo jméno ropného tankeru americké společnosti Exxon Mobil, který havaroval 24. 3. 1989 u pobřeží Aljašky a do moře tak uniklo až 10 milionů barelů ropy. Tato katastrofa se stala symbolem ropných havárií tankerů. Zasáhla totiž velmi cenné pobřeží Aljašského zálivu s jedinečným ekosystémem. 

Obrázek č. 3 - Pobřeží zasažené ropnou skvrnou ExxonValdez

Zasaženo bylo přes 2000 km pobřeží, zemřelo přes 250 000 mořských ptáků, 2 800 mořských vyder, 300 tuleňů, 22 kosatek a miliardy jiker lososů. Z oblasti zmizely různé druhy ptáků a ryb a jen část pobřeží se podařilo obnovit tak, aby zde zase mohli žít živočichové.  Ropa také zničila v okolí skoro všechen plankton. 

Likvidace škod se zúčastnio přes 11 000 lidí a stále téměř 3 miliardy dolarů. Js51 - E. Prestige

Tanker Prestige ztroskotal u pobřeží Galicie v listopadu roku 2002 v oblasti západního Španělska. Do moře vyteklo přes 63 000 tun ropy a 26 let starý tanker se posléze potopil. Celkové náklady na záchranu pobřeží a odstranění ropné skvrny se vyšplhaly na 4.4 miliardy Euro.  Ropná skvrna zasáhla přes 2 600 km španělského a portugalského pobřeží a dostala se nakonec i na JZ pobřeží Francie.
Zahynulo někoik set tisíc ptáků, znečištěny byly všechny baskické pláže, zasaženo bylo pobřeží národního přírodního parku v Galicii a těžce zasažen byl také místní rybářský průmysl. 

Více informací o havárii naleznete na webu České televize.

Na obrázku č. 4 vidíme probíhající úklid pobřeží v Galicii.Js50 - F. Česko-anglický slovníček

https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/js50---ropne-havarie/Screenshot%202014-03-09%20at%2019.51.39.png

Aktualizováno dne 7. 3. 2014
Comments