Js49 - Nerostné suroviny CR

https://e29e80e5-a-09424f46-s-sites.googlegroups.com/a/gnj.cz/zemepis/urbanni-geografie/logoEU.png?attachauth=ANoY7coXBODV8K2MWBUbIRyPxAqBdOE-Jz1dah2hSL9VEJeOLNyRKOYnbbcQ6OILBDwXnD76uNwUgFrsORc0lCd1XcyuDHgyQNekiImMgti312Us8Gb_YYNyPJwGeyuT45E8eTkD-X4XgCtU3YuSJy6ZzeqTE4U7JlUnxno7TCXQkGlO4lfBiZ9-JNFDteXD4RE2Kiv0UTSM8jPZQFood64G8eZwUntlsA%3D%3D&attredirects=0

Česká republika nepatří mezi surovinové velmoci a většinu nezbytných surovin tak musí dovážet ze zahraničí. Přesto se u nás některé suroviny aktivně těží.

Obrázek č. 1 - Hlavní suroviny ČR
http://www.zsrokytnice.cz/priroda/zem/vyuka/8roc/hosp/suroviny.jpg
Zdroj: http://www.zsrokytnice.cz/priroda/zem/vyuka/8roc/hosp/suroviny.jpg


Js49 - A. Těžba rud

V České republice nejsou s výjimkou uranového ložiska Rožná těžena žádná ložiska rud. S výjimkou některých ložisek zlata by těžba rud byla při současných ekonomických podmínkách nevýhodná a vyplatí se tak levnější dovoz těchto surovin ze zahraničí

Ložiska rud tak mají v Česku povětšinou pouze nebilanční zásoby. Tímto pojmem se označují ložiska, která zatím z ekonomických důvodů nejsou těžena. Opakem jsou zásoby bilanční - tj. ložiska, která se aktivně těží.

Uranu se ročně v Česku vytěží cca 261 tun, celkové odhadované bilanční zásoby uranu jsou cca 20 000 tun. Mimochodem, Česko je jedinou zemi Evropské unie, ve které se tato surovina těží. Těžbu má na starosti státní podnik Diamo. Další zajímavostí je délka těžby - důl je v provozu již 55 let a jedná se tak o nejdéle fungující uranový důl na světě.

Důl má celkem 24 pater sahajících do hloubky až 1200 m pod zemský povrch. A jakou hodnotu mají vlastně zásoby uranu v ČR? Podle těžařů z firmy DIAMO prý až 500 miliard Kč.

S těžbou uranu v Česku je spojeno také tragické období komunistické diktatury, kdy v uranových dolech (zvláště v oblasti Jáchymova) pracovali v nelidských podmínkách političtí vězni. Celkově tak v pracovních táborech při uranových dolech pracovali až 16 000 vězňů. Více o děsivých podmínkách v uranových pracovních lágrech naleznete zde.

Jak vypadá uranový důl si můžete prohlédnout zde.

Hlavní oblasti výskytu rud v ČR (nebilanční i bilanční zásoby)

Cínovec - cín, lithium, wolfram
Krásno - cín, wolfram
Kutná Hora - měď, olovo, stříbro, zinek
Zlaté hory - měď, olovo, zinek, zlato
Horní Benešov - stříbro, zinek


Js49 - B. Těžba nerud

Potenciál ložisek nerudných surovin je na území České republiky podstatně větší, než u rud. Část dokonce pokrývá plně domácí spotřebu, některé suroviny (živce, vápence, kaolin) dokonce vyvážíme.

V ČR se těží bentonit, cihlářské suroviny, dekorační kámen, diatomit (křemelina), dolomit či grafit. 

Velmi významná je dále těžba těchto surovin:
  • jíly
  • saolín
  • sklářské písky
  • stavební kámen
  • vápence a cementářské suroviny
  • živce
Obrázek č. 2 - Ložiska vápence


Js49 - C. Těžba energetických surovin

Pro získávání energií je u nás těžen a využíván uran a nerosty ze skupiny kaustobiolitů. Z nich jsou to významná ložiska hnědého a černého uhlí. Naopak těžba ropy a zemního plynu je minimální a pokrývá českou spotřebu max. jednotkami procent. Většinu ropy a plynu tak musíme dovážet.

Těžba uhlí má v českých zemích velmi dlouho tradici, sahající do 15. století. Těžba uhlí umožnila vznik a rozvoj významných průmyslových aglomerací na území Čech, Moravy i Slezska. Na ložiscích této suroviny stojí význam Ostravské a Katowické průmyslové aglomerace.

S více než 150 let trvající intenzivní těžbou uhlí souvisí značné vyčerpání jeho zásob v blízké budoucnosti. 

Obrázek č. 3 - Těžba a spotřeba energetických surovin v ČR
https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/js49---nerostne-suroviny-cr/Screenshot%202014-03-09%20at%2016.48.08.png


Černé uhlí se těží na Ostravsku v oblasti zvané Hornoslezská pánev. Je to jediná oblast v Česku, kde se černé uhlí těží. Všechny další pánve již byly vytěženy a těžba v nich byla utlumena.

Obrázek č. 4 - Ložiska černého uhlí v ČR

Jediným producentem černého uhlí v České republice je firma OKD. Majitelem firmy OKD je jeden z nejbohatších Čechů, Zdeněk Bakala, která ovládá firmu NWR.

Hnědé uhlí se těží převážně v SZ části České republiky, v tzv. Podkrušnohorských pánvích. Těží se na 9 místech s celkovou roční těžbou kolem 47 mil. tun. Těžbu hnědého uhlí u nás zajišťuje firma CzechCoal.

Obrázek č. 5 - Těžba hnědého uhlí a lignitu

Těžba lignitu je v Česku pouze na JV Moravě, na okraji Vídeňské pánve.


Js49 - D. Česko-anglický slovníček

https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/js49---nerostne-suroviny-cr/Screenshot%202014-03-09%20at%2019.47.59.png

Aktualizováno dne 5. 3. 2014
Comments