Js45 Světový rybolov

https://e29e80e5-a-09424f46-s-sites.googlegroups.com/a/gnj.cz/zemepis/urbanni-geografie/logoEU.png?attachauth=ANoY7coTfH8MsQJhx9E5JHmMsNAbG7bqv_ZfnHZlLrhFvB7hVvUkAKjUYaH7V_2iUE_fgRHftPdVNF-DtzpsSMqUe_hk1N4lrwMAJO0YxAFUMiDTaaReTRtqRuzukgnsULGhG3OOfAQSHE31DOPOU6n_EbVG8LZFG6en_CLOkNJIyTETxPiKqWqwfbDxYic06_IdU6sP_Ukm1gsqmNKI1jbmOb_eug74Cw%3D%3D&attredirects=0


Ryby jsou nedílnou součástí potravního koše většiny národů. Dominantní roli mají v přímořských státech, kde mohou být hlavním konzumovaným masem.  Se vzrůstající populací a zvyšující se životní úrovní roste také množství ulovených ryb.

Js44 - A. Světový rybolov

V současné době se vyloví kolem 140 milionů tun ryb za rok. V roce 1900 byly vyloveny ročně jen 4 tuny ryb, v 50. léty 20. století už necelých 20 milionů tun. Nárůst je  velmi výrazný. Každých 10 let tak je vyloveno o cca 20 milionů tun ryb více. Na obrázku č. 1 vidíte vývoj světové rybolovu od 50. let 20. století.

Obrázek č. 1 - Světový rybolov

Mezi hlavní loviště ryb na světě patří následující oblasti:
 • mělká šelfová moře
 • oblasti styku teplého a studeného oceánského proudu
 • chladná moře bohatá na plankton
Jedná se zvláště o SZ a JV Pacifik a SZ a SV Atlantik.

Obrázek č. 2 - Hlavní světová loviště ryb

Z obrázku č. 2 se tedy za centra světového rybolovu považují oblasti 61 a 67, 21 a 27, 87 a 71.

Za největší rybářské velmoci můžeme považovat ty státy, které se nacházejí v oblastech míšení teplých a studených oceánských proudů:
 • Čína - šelfová moře (Žluté a Jihočínské moře)
 • Peru - studený Peruánský proud
 • USA - studený Kalifornský proud
 • Chile - studený Peruánský proud
 • Rusko a Norsko - chladné vody severního Atlantiku
V tabulce č. 1 vidíme pořadí států podle množství ulovených ryb v roce 2005.

 Země Úlovek v mil. tun
 Čína 17
 Peru 9.3
 USA4.8
 Indonésie 4.3
 Chile    4.3
 Japonsko 4.0
 Indie 3.4
 Rusko 3.2
 Norsko 2.4
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Fishing_industry_by_country

Obrázek mořských proudů

Hlavní druhy lovených ryb vidíte na obrázku č. x

Obrázek č. x - Hlavní druhy lovených rybJs44 - B. Rybářské techniky

Lov ryb je v dnešní době vysoce profesionální záležitostí. Rybářské lodě dnes často plní také funkci "plovoucí továrny", která do přístavu přiveze již zpracované ryby (filety atd.). 

Nejčastějšími technikami lovu ryb jsou tyto:

 • Loď má na obou stranách sítě, kterými loví vše, co jí přijde do cesty. Nevýhodou tohoto postupu je to, že část vylovených ryb nemá komerční využití a je tak uloveno zcela zbytečně.

http://img.ihned.cz/attachment.php/280/35573280/osuv58BDE7KLMOjklPQWcefqxyzURVmn/Krabbenkutter_Ivonne_Pellworm_P5242390jm.JPG
Zdroj: http://img.ihned.cz/attachment.php/280/35573280/osuv58BDE7KLMOjklPQWcefqxyzURVmn/Krabbenkutter_Ivonne_Pellworm_P5242390jm.JPG

Na lodi jsou uchyceny tažné sítě - kterou jsou udržovány pomocí bojí, nebo vlečným člunem.

http://library.thinkquest.org/04oct/01590/humans/fishingmethods.jpg
Zdroj: http://library.thinkquest.org/04oct/01590/humans/fishingmethods.jpg

Nedílnou součástí moderního profesionálního rybolovu je i moderní technika - lodě jsou vybaveny sonary, které umožňují lokalizovat hejna ryb, často se používají také vrtulníky, které rychle oscanují větší plochu a dokáží navést rybářské lodě na nejlepší místa. Na videu níže uvidíte, jak takovýto rybolov probíhá.
Js44 - C. Problémy světového rybolovu

Za hlavní problém, který trápí současný rybolov, můžeme považovat nadměrný rybolov, který decimuje populace nejčastěji lovených ryb do takové míry, že jejich počty klesají v řádu desítek procent a populace již nejsou schopny přirozené reprodukce. Moderní techniky rybolovu tak výrazně decimují stav ryb ve světovém oceánu:
 • flotila rybářských lodí je 2x - 3x větší než dokáže oceán pojmout (z pohledu udržitelnosti populace ryb)
 • 53 % světových lovišť jsou zcela vyloveny
 • pokud se nezmění přístup ke světovému rybolovu, do roku 2050 dojde ke kolapsu populací nejčastěji komerčně lovených ryb
Více informací o problémech světového rybolovu naleznete zde.

Aby k tomu nedošlo, světový rybolov musí být regulován jak do množství vyvolených ryb, tak omezením oblastí, kde je možno rybolov provozovat. Cestu k regulaci rybolovu však brzdí početná flotila lodí, které provozují ilegální rybolov. 

Dalším problémem je lov velryb, které jsou celosvětově chráněny. Mezinárodní úmluvu omezující lov velryb však často porušují dva státy, které se na lovu velryb podílejí největší měrou - Japonsko a Island. Velrybí maso je totiž v těchto zemích kulinární specialitou.Další informace - jak vypadá den na rybářské lodi.

Další zdroje informací:

https://en.wikipedia.org/wiki/Wild_fisheries

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/reviewconf/FishStocks_EN_A.pdf

http://www.fao.org/newsroom/common/ecg/1000505/en/stocks.pdf

Js44 - D. Česko-anglický slovníček

https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/js44-rybolov/Screenshot%202014-03-09%20at%2019.35.51.png

Aktualizováno dne 23. 2. 2014
Comments