Js44 Ropa II

https://e29e80e5-a-09424f46-s-sites.googlegroups.com/a/gnj.cz/zemepis/geografie-mesta-ii/logoEU.png?attachauth=ANoY7coc2uA3bom_F4uN0cZUM89k_eG-Jl--rcaw-c8ia5wtPnqzezz89YCWOl-nrcnYTAMJpoYuFRJ3KXbTAUB_JOuK7PtHeV4gDQ3wInK5QQtusyQgVqa6F-Cz0Ls_iFow4Kzz5MczzNKNcn-z9T-bW7pdfnwv3_JY-f4EhztgK32hqHsACZ0ONv8nE8dFgVBNJiBwJU11iAuTordqQmlqebDB6MhUbQ%3D%3D&attredirects=0

Ropa, jako nejdůležitější komodita na současném globálním trhu, se obchoduje na na ropných (komoditních burzách), a to povětšinou za americké dolary (odtud pochází také častý název "petrodolar"). 


Jedná se o mezinárodní organizace sdružující státy vyvážející ropu. Sídle sdružení je Vídeň a 12 členských států kontroluje dohromady kolem 75 % vytěžené ropy.

Obrázek č. 1 - Členské státy OPEC
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/OPEC.svg
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/OPEC.svg

Velmi zjednodušeně můžeme popsat fungování organizace tak, že hlídá těžbu ropy a její aktuální ceny, aby byly pro obě strany (prodávající a kupující) akceptovatelné:
 • pokud je cena příliš vysoká, zvýší se těžba a tím cena klesne
 • pokud je cena příliš nízká, těžba se zvýší a dojde k nárůstu ceny
Velký vliv  má organizace OPEC také na udržování amerického dolaru jako světové rezervní měny. Vše začalo postupným koncem Brettonwoodského měnového systému, ve kterém byl americký dolar navázán na zlato, resp. každý dolar byl podložený zlatem v poměru 1/35 (jeden dolar byl podložený 35 uncemi zlata). Díky tomu se stala americká měna oficiální světovou rezervní měnou. V zájmu většiny států světa tak bylo mít dostatečnou zásobu amerických dolarů. Tato poptávka tak postavení dolaru ještě posílila.

Tento systém však neumožňoval vydávat (tisknout) peníze, které by zlatem kryty nebyly. V roce 1971 tak byla Brettonwoodská dohoda zrušena.

Od roku 1971 začalo docházet k poklesu zájmu o americký dolar, protože jeho hodnota nebyla podložena zlatem ani jinou další komoditou. Americká vláda si byla vědoma tohoto problému a náhradu našla - komoditou, která bude krýt americký dolar bude ropa. Po několika letech jednání s představiteli států OPEC nakonec vzešla dohoda, která po Brettonwoodském systému nastartovala systém nový - petrodolarový:
 • klíčovou roli sehrála Saudská Arábie (největší zásoby ropy, dominantní vliv v OPEC)
 • veškerá ropa obchodovaná na mezinárodních komoditních burzách musí být obchodována v amerických dolarech
 • Saudská Arábie bude Spojenými státy podporována
Petrodolarový systém, resp. systém amerického dolaru jako globální rezervní měny, postupně slábne a tím se komplikuje situaci i americkému dolaru:
 • stále více zemí obchoduje s ropou ve svých lokálních měnách
Vlivem sankcí uvalených na Írán se rychle rostoucí asijské ekonomiky dohodly s touto zemí, která dlouhodobě stála mimo petrodolarový systém, na odběrech ropy za lokální měnu - Indie platí v rupiích, Čína v yuanech
 • země BRICS se dohodly na vzájemném obchodování v lokálních měnách 
 • existují první ropné burzy obchodující v lokálních měnách
 • Čína ve velkém skupuje zlato, chystá rezervní měnu krytou zlatem?

Js44 - B. Ropné burzy

Ropa není jen jednoho typu, na ropných burzách se jich prodává celá řada. Nejběžnějšími jsou:
 • Ropa typu Brent - ropa ze Severního moře
 • WTI (West Texas Intermediate) - ropa z Severní Ameriky
 • Dubai - blízkovýchodní ropa určená pro asijské zákazníky
Množství ropy se uvádí v barelech (značka: bbl)

Množství: 1 barel US = 158,987 litrů = 42 US galonů

Mezi hlavní ropné burzy patří ta v New Yorku, Londýně, Moskvě nebo Šangaji. Velmi specifická je Iránská ropná burza situovaná na ostrově Kish, kde je prodávána íránská ropa. Zajímavé na této burze je, že hlavními obchodními měnami jsou lokální měny Indie, Číny, Japonska nebo Íránu. 

Aktuální cena ropy se pohybuje kolem 100 USD za barel, aktuální ceny naleznete třeba zde.

Cena ropy je výrazně svázána s geopolickou situací, a to jak v regionech těžby, tak se situací a stabilitou světových velmocí.

Obrázek .č 2 - Vývoj ceny ropy v návaznosti na historické události

http://www.wtrg.com/oil_graphs/oilprice1947.gif
Zdroj: http://www.wtrg.com/oil_graphs/oilprice1947.gif


Js44 - C. Ropa a Česká republika

Česká republika byla od do pádu Železné opony zcela závislá do dovozu ropy z tehdejšího Sovětského svazu. Ropa k nám byla přiváděna nejdelším ropovodem na světě (délka přes 5 000km) Družba, který byl prodloužen na naše území v roce 1965. Až do roku 1989 tímto ropovodem proudila veškerá ropa, která byla v tehdejším Československu spotřebována (až 18 milionů tun ropy ročně).

Po rozpadu Sovětské svazu se Česká republika chtěla z totální energetické závislosti na Rusku vymanit. Roku 1990 byl otevřen ropovod Adria, který byl společně vybudován tehdejším Československem, Jugoslávií a Maďarskem. Jakmile se začal provoz rozbíhat, přerušila jej válka související s rozpadem Jugoslávie. 

Obrázek č. 3. Ropovody ve Střední Evropě

http://www.petrol.cz/media/17778/akt_ropovody_st_._evropy.png
Zdroj: http://www.petrol.cz/media/17778/akt_ropovody_st_._evropy.png

Potřeba diverzifikace zdrojů se podařila až připojením na systém Transalpské soustavy ropovodů TAL. Napojení bylo proveden v bavorském městě Ingolstadt. Ropovod s průměrem 71 cm,  který ročně přepraví až 15 milionů tun ropy, má název IKL, podle měst Ingolstad, Kralupy a Litvínov. Přípojka IKL byla zbudována v roce 1996 a přivádím k nám arabskou ropu.

Obrázek č. 4 - Ropovody TAL a IKL

http://energetika.tzb-info.cz/docu/clanky/0093/009333o1.png
Zdroj: http://energetika.tzb-info.cz/docu/clanky/0093/009333o1.png


Js44 - D. Česko-anglický slovníček

https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/js43---ropa-ii/Screenshot%202014-02-02%20at%2016.56.48.png

Aktualizováno dne 30. 1. 2014.

Comments