Js43 Ropa

https://e29e80e5-a-09424f46-s-sites.googlegroups.com/a/gnj.cz/zemepis/urbanni-geografie/logoEU.png?attachauth=ANoY7cpngOSTFdF9QMiXZTWsCIfphzzUGX4mdvny1EwHhBO702fvgA5OZk6O7-zjn6O5XaafsoA0FxVLPmVuWVuWwInN0WLLWwu1hoNdhe1rHAcztgHlfKsotYmiqpiwXe2qk35NpqUfGjAUkFSh80x5d8898SPlEpSSB-L_deXAQJTz0R0lbTjWyk6o92_x-r0kJyMMXc3p_C6Cu0tAnF6jGmDWqVllvQ%3D%3D&attredirects=0

Ropu můžeme bez jakýchkoliv dohadů označit za hlavní surovinu 20. století. Státům těžícím ropu přináší obrovské bohatství, zároveň ale bývá příčinou válek a konfliktů, stojí na ní stabilita amerického dolaru - petrodolaru a je častým důvodem mnoha politických a geopolitických rozhodnutí.

Js43 - A. Základní informace

Ropa patří mezi fosilní paliva, kam dále zahrnujeme také zemní plyn a uhlí. Původně se tato surovina označovala jako nafta (z perského "nafátá" - "vytékati"). později se začalo používat pojmenování z polštiny. V angličtině se používá "petroleum", z latiny pocházejí slovo (petra = skála, oleum = olej). Rovněž se, zvláště v americké odborné literatuře, můžeme setkat s označením "crude oil".

Ropa je směsicí kapalných, plynných a tuhých sloučenin, kde drtivou většinu tvoří uhlovodíky. 

Využití surové ropy je obrovské - používá se pro výrobu celé řady paliv (benzínu, nafty, leteckého petroleje - kerosinu), mazacích olejů, asfaltu a široké sady petrochemických produktů používaných při výrobě kosmetiky, léků, výbušnin, umělých vláken, barviv nebo třeba pneumatik.

Js43 - B. Těžba ropy

Abychom mohli ropu těžit, musíme ji nejdříve najít :). Odborně tomu říkáme ropný průzkum. Při tomto průzkumu musíme najít místo, kde země obsahuje nepropustnou horninu, pod kterou se nachází sedimentární hornina. 

Pokud tedy máme hotov geologický průzkum, který nám potvrdí existenci těchto vrstev, můžeme pokračovat detailním, až několik km hlubokým, geofyzikálním průzkumem, který se skládá z magnetického, gravitačního a seizmického výzkumu. 

Pokud nalezneme slibné místo, jediným způsobem jak zjistit, zda je tam opravdu ropa, je zhotovit zkušební vrt. Ten může být až 8 km hluboký.

Obrázek č. 1 - Ropný vrt
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Oil_well.jpg
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Oil_well.jpg

Místa v zemské kůře, kde se nachází zásoby ropy, se označují jako ropná ložiska. V dnešní době se ropa těží i z mořského dna. Většina ložisek v těsné blízkosti povrchu již byla vytěžena, nová ložiska se proto hledají v hloubkách 6 - 10 km. Nové dokonalejší metody průzkumu a následné těžby objevují stále další a další ložiska.

Obrázek č. 2 - Vývoj objevených zásob ropy
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Oil_Reserves_Top_5_Countries.png
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Oil_Reserves_Top_5_Countries.png

Z obr. č. 2 vidíme, jak se zvláště na konci 80. let díky novým metodám průzkumu, objevené zásoby ropy výrazně zvýšily.

Malá ložiska ropy obsahují jen několik milionů tun této suroviny. Ve státech bohatých na ropu ale často jednotlivá sousední ropná ložiska  splývají a vytvářejí tak ropná pole, které obsahují až několik miliard tun ropy. 

Největším skokanem v objevování nových zásob ropy je Venezuela. Ta má také aktuálně největší zásoby ropy na světě a předčila tak dokonce stálici žebříčku - Saudskou Arábii. 

Aktuální žebříček států dle zásob ropy naleznete na Wikipedii:
 • Venezuela
 • Saudská Arábie
 • Kanada
 • Irán
 • Irák
Podle geografických oblastí je nadpoloviční většina zásob této suroviny alokována v oblasti Perského zálivu

Obrázek č. 3 - Zásoby ropy podle geografických oblastí v roce 2007
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/World_Oil_Reserves_by_Region.PNG
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/World_Oil_Reserves_by_Region.PNG

Regiony:

1. Střední východ a Kaspická oblast (Middle East)

Oblast s největšími zásobami ropy na světě. Podle odhadů se zde bude těžit ještě min. 70 let.

Státy (oblasti) s největšími zásobami:
 • Saudská Arábie
 • Irán
 • Irák
2. Severní Amerika
 • Aljaška
 • Texas
 • Mexický záliv (kolem Floridy)
3. Jižní Amerika
 • Venezuela (největší zásoby ropy na světě)
 • Ekvádor
 • Brazílie
4. Evropa

Ropa se těží hlavně ze šelfu Severního moře:
 • Norsko (57 % zásob)
 • Velká Británie (30 %)
 • Dánsko
5. Rusko
 • Timan-Pečorská pánev
 • oblast mezi Volhou a Uralem
 • Kaspické moře
 • Západosibiřské pánve

Jak si vede Česká republika v těžbě této strategické suroviny? Rozhodně se nemůžeme označovat jako ropná velmoc. Těžba je minimální, mezi 300 - 400 tisíc m3 a kryje tak jen ze 4 % spotřebu našeho státu. Těží se na 27 vrtech na JV Moravy a částečně v oblasti Moravskoslezského kraje.

Obrázek č. 4 - Ložiska ropy v České republice
Zdroj: http://www.petroleum.cz/ropa/vyskyt-ropy-soucasnost.aspx

Těžbou ropy v České republice se zabývá firma Moravské naftové doly, a.s., která je součástí investiční skupiny KKCG.

Js43 - C. Těžařské firmy

Těžba ropy je velmi lukrativním byznysem a těžební společnost figurují na čelných místech žebříčku největších světových firem. Dle časopisu Forbes a jeho žebříčku Global 2000 je v první dvacítce největších firem hned 7 těžařských společností.

A jaké jsou tedy největší ropné firmy dle množství vytěžené ropy?

1. Saudi Aramco (12.5 milionů barelů denně)
http://gids.maritiemnieuws.nl/img/logos/207/Saudi%20Aramco.jpg
 • Saudská Arábie
 • jedná se o největší ropnou těžařskou společnost na světě
2. Gazprom (10 milionů barelů denně)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/1/11/Gazprom-Logo.svg/800px-Gazprom-Logo.svg.png
 • státní podnik z Ruské federace
 • největší světový producent zemního plynu
 • hlavní dodavatel plynu do Evropy
3. National Iranian Oil (6.4 milionů barelů denně)
http://previous.presstv.ir/photo/20131118/335383_Iran-NIOC-logo.jpg
 • íránská státní ropná společnost
 • export výrazně ovlivněn sankcemi EU a USA
 • hlavními obchodními partnery jsou Indie a Čína (které za ropu jednu dobu platily zlatem)
4. ExxonMobil (5.3 milionů barelů denně)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/ExxonMobil_Logo.svg
 • americká těžařská společnost
 • nejvýdělečnější těžařská firma na světě (v roce 2012 měla čistý zisk 45 miliard USD
5. PetroChina (4.4 milionů barelů denně)
http://www.iraq-businessnews.com/wp-content/uploads/2013/08/PetroChina-logo.gif
 • největší čínská ropná společnost
6. BP (4.1 milionů barelů denně)
http://www.mashdesigning.com/wp-content/uploads/2013/11/bp-logo.gif
7. Royal Dutch Shell (3.9 milionů barelů denně)
http://www.znackoveoleje.cz/fotky303/shell%20logo.jpg
 • britsko-nizozemská petrolejářská společnost
 • kontroverzní těžba v deltě řeky Niger
8. Pemex (3.6 milionů barelů denně)
http://www.ban.org/wp-content/uploads/2012/08/Pemex_logo.png
 • největší mexická petrolejářská společnost
 • těžba ropy z Mexického zálivu
9. Chevron (3.5 milionů barelů denně)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/86/Chevron_Logo.svg
 • kalifornská těžařská společnost

Js43 - D. Česko-anglický slovníček

https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/js43/Screenshot%202014-02-02%20at%2015.12.39.png


Aktualizováno dne 30. 1. 2014

Kontroverze?

Peak oil?
Comments