Js39 Historie zemědělství

https://e29e80e5-a-09424f46-s-sites.googlegroups.com/a/gnj.cz/zemepis/urbanni-geografie/logoEU.png?attachauth=ANoY7cqcgQjVaer7CH5XZNJBmim52cCYCpwb2uh3UtxcDiLnvVXJWrpM1OEEnoMTzxgW_rOVSx1IFpPfrf8njb7B1x1DdCSpUDRjYW-F4tb70J6qVbSoz2irE534zDb4LppSE956PiBiPXZMCu956t0O-O95EOTWB4Di-N0CQy7gfoZvYE-vwpl_rqQ-MHAOOwMEgbf4QiiOfjSMFxVidBj67o6wOYPOrg%3D%3D&attredirects=0

Zemědělství vzniklo v okamžiku, kdy lidé dokázali domestikovat rostliny a zvířata pro vlastní účely.

Js39 - A. Období před vznikem zemědělství

V období před vznikem zemědělství si lidé obstarávali obživu:
 • sběrem rostlin a jejich části (bobulí, kořenů...)
 • rybolovem
 • lovem zvířat
Život tehdejších lidí byl charakteristický životem v malých skupinách, nejčastěji do několik desítek jedinců. Důvodem bylo pravděpodobně to, že větší skupiny by rychle vyčerpaly zdroje ve svém okolí. Zároveň se tehdejší lidé často přesouvali, a to v závislosti na pohybu zvěře a také na to, v jakém období rostly dané rostliny.

I když se to může zdát v dnešním světě nemožné, ještě stále existují kmeny, které si tímto způsobem zajišťují obživu. Jedná se však o nepatrný počet obyvatel, kteří žijí v nepřístupných oblastech světa:
 • indiáni v Amazonském deštném lese
 • křováci v Africe
 • obyvatelé polárních oblastí

Jak se jmenují obyvatelé nejmenšího obydleného kontinentu, kteří se stále živí lovem a sběrem?


Js39 - B. Vznik zemědělství

Ke vzniku zemědělství patrně došlo kombinací náhody a experimentů. Předpokládá se, že si tehdejší lidé všimli, že ze zbytků použitých rostlin mohou vyrůstat další rostliny a například že zaléváním se urychlí jejích růst. Zvířata byla pravděpodobně zpočátku domestikována (chována) jako oběti náboženských rituálů, možná i jako "domácí mazlíčci". Až postupem času se v domestikovaných zvířatech začal vidět ekonomický přínos.

První zemědělství určitě nevzniklo na jednom místě, ale začalo se nezávisle vyvíjet paralelně v různých částech světa. 

Na obrázku č. 1 vidíme první oblasti světa, kde si lidé začali sami množit rostliny pomocí odřezků části rostlin, nebo pomocí kořenů.

Obrázek č. 1
http://faculty.everettcc.edu/home/klyste/201D_Ch10_files/slide0006_image002.jpg
Zdroj: http://faculty.everettcc.edu/home/klyste/201D_Ch10_files/slide0006_image002.jpg

Všimněte si, že první regiony světa, kde začaly prvopočátky zemědělství (JV Asie, Z Afrika, SZ Jižní Ameriky), se nacházely na pobřeží v místech, kde byla velká koncentrace ryb. Rybolov byl totiž méně náročný na čas než lov. Lidé tak měli více času na pozorování a experimenty.

Js39 - C. První zemědělská revoluce

První zemědělská revoluce, můžeme také říci první výrazný pokrok v rozvoji zemědělství, spočívala v množení rostlin pomocí semen (tzv. osevní zemědělství). Opět se vyvíjeli paralelně v různých částech světa:
 • Západní Indie
 • Severní Čína
 • Etiopie
 • Mexiko
 • Peru
Z těchto oblastí se posléze osevní způsob množení rostlin rychle rozšířil do dalších částí světa.

Druhým výrazným pokrokem v rozvoji zemědělství byl počátek chování zemědělsky využívaných zvířat, nejdříve pro tažné práce (pomoc s přípravou půdy), později také pro mléko či maso. První oblastí, kde se poprvé spojila rostlinná a živočišná výroba byla oblast Jihozápadní Asie. 

První domestikované plodiny:
 • Jihozápadní Asie - pšenice a ječmen
 • Severní Čína - proso
 • Mexiko - kukuřice
 • Peru - fazole, bavlna
Js39 - D - Druhá zemědělská revoluce

Během 17. a 18. století došlo v Evropě k poměrně výrazným inovacím v zemědělství, v jejichž důsledku se zvýšila produkce a celková efektivita zemědělství.

Mezi hlavní změny patří:
 • nové metody zemědělské práce (hnojení, lepší péče o rostliny...)
 • lepší technické vybavení
 • čtyřpolní, tzv. vícehonný systém
Druhá zemědělská revoluce umožnila rychlý nástup průmyslové revoluce, protože větší produkce potravin umožnila koncentraci obyvatel ve městech (růst urbanizace). Zároveň bylo zemědělství zpětně ovlivněno průmyslovou revolucí a novými technickými prostředky a rychlejší přepravou zemědělských produktů.

Js39 - E - Třetí zemědělská revoluce

Této revoluci se častěji říká "Zelená revoluce" a její počátky se datují do 60. let 20. století, tz. do doby nejvýraznějšího růstu světové populace. Hlavním cílem bylo zvýšit výnos plodin z jednotky plochy zaváděním novým odrůd, často založených na genovém inženýrství. Zelená revoluce se měla vypořádat s problémem světového hladu, který začal být s prudce rostoucí populací akutní, a to zvláště v nejchudších regionech světa.

Js39 - F - Česko-anglický slovníček

https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/historie-zemedelstvi/Screenshot%202014-01-03%20at%2023.00.52.png

Aktualizováno dne 3. 1. 2014
Comments