Geografie obyvatelstva

Geografie obyvatelstva je disciplínou socioekonomické geografie. V anglosaském světě však místo pojmu socioekonomická geografie (tento pojem se používá v oblastech vlivu bývalého Sovětského svazu) používáme pojem Humánní geografie (Human Geography).

Geografie obyvatel se začala formovat jako vědní disciplína až po 2. světové válce. Hlavní impulzy pro rozvoj této vědní disciplíny byly:
  • výrazný růst počtu obyvatel
  • rozsáhlé migrace obyvatel
  • problémy výživy a hladomorů v rozvojových zemích
  • vznik světových a regionálních integračních seskupení
Hlavní oblasti výzkumu geografie obyvatel jsou:
  • dynamika obyvatelstva zahrnující přirozený pohyb (porodnost, úmrtnost) a mechanický pohyb (migrace) obyvatel
  • struktura obyvatelstva z pohledu biologického (věk, pohlaví), ekonomického (povolání, zaměstnanost) a kulturního (vzdělávání, národnost, náboženství, jazyky)
  • velikost a rozmístění populace (hustota zalidnění)

Comments