Geografie dopravy

Geografie dopravy (Transportation Geography) je vědní disciplína v rámci socioekonomické (humánní) geografie, která se zabývá pohybem (přemisťováním) nákladu, osob a informací v prostoru.
Comments