Js37 Ekonomická integrace I

https://e29e80e5-a-09424f46-s-sites.googlegroups.com/a/gnj.cz/zemepis/urbanni-geografie/logoEU.png?attachauth=ANoY7coHgpiVzN-26GrZeZJnKI0V4_t4DKD68D4_qWXyk-nEj91AOFkdgIeudwkcxapgDtiKZGZJM8So36KVP3pcPSeju5iBEQY4ij86ODnGVHsQY69EjNKvMl6Yte8MLnSOCEhjPzMghVD64pVIgk15MfbqNgKKfInrUZo3ejxvHPiNcsdECfZKmzCljui4uZ9cRTwv9GSsAxyh-P7PwbmLQH22Z9TeNA%3D%3D&attredirects=0

Ekonomická integrace je proces prohlubování hospodářské spolupráce mezi jednotlivými státy za účelem vyšší ekonomické stability a větší prosperity integrujících se zemí.
Vlivem rostoucí provázanosti světového obchodu a globalizace ekonomiky je pro státy velmi výhodné, a v dnešní době prakticky nutné, společně koordinovat svoji činnost a spolupracovat v rámci integračního seskupení.

Podle teorie maďarského ekonoma Bély Balassa probíhá hospodářské sbližování států v jednotlivých etapách:
  • Zóna volného obchodu
  • Celní unie
  • Společný trh
  • Měnová unie

Js37 - A. Zóna volného obchodu (FTA, Free Trade Area)

Zóna volného obchodu je seskupení nezávislých států, které podepsaly dohodu o volném obchodu (free-trade area agreement, FTA). Tato dohoda si klade za cíl odstranit veškeré překážky, které brání pohybu zboží mezi zeměmi. 

Jak může stát chránit svůj trh před zbožím z ostatních zemí? Pomocí tzv. ochranářských prostředků:
  • clo - částka vybíraná státem při přechodu zboží přes státní (celní) hranici
https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/ekonomicka-integrace/Domaci_ukol.png


Pomocí aplikace Taric CZ spočítej, jaké clo Ti bude vyměřeno, pokud budeš chtít do České republiky přivést elektroniku z USA za 300 USD.   • dovozní kvóta - omezení množství zboží, které může být do země dovozeno ve stanoveném období
Více informací a detailnější vysvětlení naleznete ve výukových videích na webu Ekofun.

Ve vztahu k nečlenským zemím si každá země ponechává vlastní celní politiku.

Příklady FTA ve světě:


Severoamerická dohoda o volném obchodu je obchodní dohoda mezi USA, Kanadou a Mexikem, která omezuje nebo úplně odstraňuje cla a kvóty. Dohoda vstoupila v platnost 1. ledna 1994 a sídlem organizace jsou hlavní města členských států.

Obrázek č. 1 - Vlajka sdružení NAFTA

ASEAN FTA

Jedná se o zónu volného obchodu mezi členskými státy sdružení ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Je to největší FTA v oblasti JV Asie, sdružuje dohromady 10 členských států.

Na základě tohoto sdružení jsou realizována fóra Asean Plus Three, kde kromě deseti členských států o nejen ekonomické spolupráci diskutují ještě Čína, Japonsko a Jižní Korea.

Obrázek č. 2 - ASEAN Plus Three
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/ASEAN_Plus_Three_members.png
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/ASEAN_Plus_Three_members.png


Jedná se zónu volného obchodu převážně v JV Evropě, kterou tvoří nečlenské země EU. Aktuálně má 7 členů (státy bývalé Jugoslávie, kterou nejsou v EU, Albánii a Moldávii).

Obrázek č. 3 - Členské státy CEFTA
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Europe-cefta-map.png
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Europe-cefta-map.png


Jedná se o největší zónu volného obchodu v Africe. Členy je celkem 19 států od Libye na severu až po Swazijsko na jihu.

Obrázek č. 4 - Členské státy COMESA
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/COMESA_Members.svg
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/COMESA_Members.svg

Kompletní seznam dohod o volném obchodu naleznete na Wikipedii

https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/ekonomicka-integrace/Domaci_ukol.png


Co je to EFTA? Kdy a proč vznikla a které státy jsou jejími aktuálními členy?V Evropě se v poslední době hodně diskutuje plánovaná zóna volného obchodu mezi Evropou a Severní Amerikou, tzv. TAFTA (Transatlantic Free Trade Area). Pokud by byla dojednána, vznikla by největší zóna volného obchodu na světě. Utváření dohody však budí poměrně velké kontroverze, o nichž se můžete dočíst např. zde

Obrázek č. 5 - TAFTA - plánovaná FTA mezi EU a NAFTA
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Transatlantic_Free_Trade_Area.svg
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Transatlantic_Free_Trade_Area.svg

https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/ekonomicka-integrace/otaznik.gif

Jaké ohrožení může TAFTA znamenat pro občany EU?Js37 - B. Celní unie (Customs Union)

Celní unie je druhým stupněm ekonomické integrace. Vzniká vývojem z FTA. Hlavním znakem je společná celní a obchodní politika vůči třetím (tzv. nečlenským) zemím. Mezi členskými státy jsou zcela odstraněna cla a další bariéry obchodu (v FTA mohou být určitě typy zboží vyjmuty z dohody).

Příklady celní unie ve světě:


MERCOSUR je celní unie v regionu Jižní Ameriky. Vznikla v roce 1991 jako FTA, ze které se postupně vyvinula celní unie. Má celkem 5 hlavních členů (posledním přistoupivším členem je Venezuela) a několik členů přidružených.

Obrázek č. 6 - Členské státy MERCOSUR
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/MERCOSUR_%28orthographic_projection%29.svg
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/MERCOSUR_%28orthographic_projection%29.svg


SACU je nejstarší celní unií na světě, která vznikla již v roce 1910. V dnešní době zahrnuje 5 států v jižní Africe. 

Obrázek č. 7 - Členské státy SACU
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Southern_African_Customs_Union.svg
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Southern_African_Customs_Union.svg

Seznam celních unií ve světě naleznete na Wikipedii. 

Obrázek č. 8 - Celní unie ve světě
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Customs_unions.png
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Customs_unions.png


Co znamenají zkratka GCC a CAN? Které státy jsou členy a o jaký typ integrace se jedná?


Js37 - C. Česko-anglický slovníček

https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/ekonomicka-integrace/Screenshot%202013-12-30%20at%2015.17.51.png


Aktualizováno dne 30. 12. 2013
Comments